Language of document :

28. juulil 2011 esitatud hagi - ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-74/11)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Rodriguez, A. Blot ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse otsus, millega öeldi üles hageja tähtajatu tööleping.

Hageja nõuded

Hageja palub Avaliku Teenistuse Kohtul:

tühistada komisjoni teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse otsus, millega öeldi üles hageja tähtajatu tööleping ning vajalikus osas tühistada kaebuse rahuldamata jätmise otsus;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________