Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 28. jūlijā - ZZ/Komisija

(lieta F-74/11)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvji - S. Rodriguez, A. Blot un C. Bernard-Glanz, juristi)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas Iestādes, kura ir pilnvarota slēgt darba līgumus, lēmumu, ar kuru izbeigts prasītājas darba līgums uz nenoteiktu laiku

Prasītājas prasījumi:

atcelt Komisijas Iestādes, kura ir pilnvarota slēgt darba līgumus, lēmumu, ar kuru izbeigts prasītājas darba līgums uz nenoteiktu laiku, un, ja nepieciešams, atcelt lēmumu, ar kuru noraidīta sūdzība;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________