Language of document :

Žaloba podaná dne 3. srpna 2011 - ZZ v. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

(Věc F-80/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalované: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o rozvázání smlouvy žalobkyně z disciplinárních důvodů a platba určité částky jakožto náhrady údajné majetkové a nemajetkové újmy.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného k uzavírání smluv, které bylo vydáno dne 11. října 2010, o předčasném rozvázání smlouvy žalobkyně s výpovědní lhůtou dva měsíce, jež skončila dne 11. prosince 2010;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení, jakož i platbu částky 300 000 eur z důvodu náhrady majetkové a nemajetkové újmy žalobkyně.

____________