Language of document :

Sag anlagt den 3. august 2011 - ZZ mod Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

(Sag F-80/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal og D. Abreu Caldas )

Sagsøgt: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om at ophæve sagsøgerens kontrakt af disciplinære årsager og påstand om betaling af erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, som han angiveligt har lidt.

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 11. oktober 2010 om førtidig ophævelse af sagsøgerens ansættelseskontrakt med et varsel på to måneder og med udløb den 11. december 2010 annulleres.

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme tilpligtes at betale sagens omkostninger samt 300 000 EUR i erstatning for det økonomiske og ikke-økonomiske tab, som sagsøgeren har lidt.

____________