Language of document :

Žaloba podaná dne 1. srpna 2011 - ZZ v. Evropská centrální banka

(Věc F-78/11)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o rozvázání smlouvy žalobce z důvodu disciplinárního řízení, které bylo ukončeno udělením písemné důtky.

Návrhová žádání žalobce

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Výkonné rady ECB ze dne 20. května 2011, přijaté dne 23. května 2011, kterým byla rozvázána smlouva žalobce s účinkem od 31. října 2011;

uložil náhradu majetkové újmy žalobce od 31. října 2011;

uložil náhradu morální újmy žalobce vyčíslené na 10 000 eur;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

____________