Language of document :

Kanne 1.8.2011 - ZZ v. Euroopan keskuspankki

(Asia F-78/11)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantajan työsopimus on päätetty kirjallisen varoituksen antamiseen johtaneen kurinpitomenettelyn seurauksena.

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa EKP:n johtokunnan 20.5.2011 tekemän päätöksen, joka on vastaanotettu 23.5.2011 ja jolla kantajan työsopimus on päätetty 31.10.2011 alkaen;

määrää korvattavaksi kantajalle 31.10.2011 lähtien aiheutuvan aineellisen vahingon;

määrää korvattavaksi kantajalle aineettoman vahingon, jonka määräksi arvioidaan 10 000 euroa, ja

velvoittaa Euroopan keskuspankin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________