Language of document :

Acțiune introdusă la 1 august 2011 - ZZ/Banca Centrală Europeană

(Cauza F-78/11)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: L. Levi și M. Vandenbussche, avocați)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de reziliere a contractului de muncă al reclamantului ca urmare a unei proceduri disciplinare încheiate cu emiterea unei mustrări

Concluziile reclamantului

Reclamantul solicită Tribunalului:

Anularea deciziei Comitetului Director al BCE din 20 mai 2011, primită la 23 mai 2011, privind rezilierea contractului de muncă al reclamantului de la 31 octombrie 2011;

repararea prejudiciului material suferit de reclamant începând de la 31 octombrie 2011;

repararea prejudiciului moral suferit de reclamant și evaluat la 10 000 de euro;

obligarea Băncii Centrale Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________