Language of document :

Kanne 13.7.2011 - ZZ v. Euroopan komissio

(Asia F-67/11)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kumoamisvaatimus päätöksestä, jolla hylättiin kantajan vaatimus siitä, että vastaaja panee virkamiestuomioistuimen asiassa F-56/09 antaman tuomion 9.6.2010 täytäntöön ja korvaa vahingon, jonka kantaja väittää kärsineensä

Vaatimukset

on kumottava 28.2.2011 päivätty vaatimuksen hylkäämispäätös

on kumottava tarpeellisin osin 24.6.2011 päivätty kirje

on todettava, että Euroopan komissio on jättänyt lainvastaisesti ryhtymättä toimenpiteisiin Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen asiassa F-56/09 9.6.2010 antaman tuomion tuomiolauselman 2 kohdan täytäntöönpanemiseksi erityisesti siltä osin kuin tuomiolauselman kohdassa viitataan valokuvien tuhoamiseen ja kantajalle annettavaan ilmoitukseen niiden tuhoamisesta

Euroopan komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle 2 831 euron suuruinen summa korvauksena hänelle tähän päivään mennessä aiheutuneesta vahingosta, joka koskee 9.6.2010 päivätyn tuomion täytäntöönpanemiseksi tarvittavien toimenpiteiden laiminlyöntiä, ja 10 prosentin vuotuinen pääomitettu korko kyseiselle summalle huomisesta aina siihen saakka, kunnes 2 831 euron suuruinen summa on maksettu kantajalle

Euroopan komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle 12 euroa päivässä jokaisesta lisäpäivästä, joka kuuluu ennen kuin komissio on ryhtynyt toimenpiteisiin 9.6.2010 päivätyn tuomion täytäntöönpanemiseksi, huomisesta alkaen aina 4. maaliskuuta 2011 seuraavaan 180. päivään, ja 10 prosentin vuotuinen pääomitettu korko kyseiselle 12 euron päivittäiselle summalle 4. maaliskuuta 2011 seuraavasta 181. päivästä aina siihen saakka, kunnes sanottu 12 euron päivittäinen summa on maksettu kantajalle

Euroopan komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle 15 euroa päivässä jokaisesta lisäpäivästä, joka kuuluu ennen kuin komissio on ryhtynyt toimenpiteisiin 9.6.2010 päivätyn tuomion täytäntöönpanemiseksi, 4. maaliskuuta seuraavasta 181. päivästä aina 4. maaliskuuta 2011 seuraavaan 270. päivään, ja 10 prosentin vuotuinen pääomitettu korko kyseiselle 15 euron päivittäiselle summalle 4. maaliskuuta seuraavasta 271. päivästä aina siihen saakka, kunnes sanottu 15 euron päivittäinen summa on maksettu kantajalle

Euroopan komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle 18 euroa päivässä jokaisesta lisäpäivästä, joka kuuluu ennen kuin komissio on ryhtynyt toimenpiteisiin 9.6.2010 päivätyn tuomion täytäntöönpanemiseksi, 4. maaliskuuta 2011 seuraavasta 271. päivästä aina 4. maaliskuuta 2011 seuraavaan 360. päivään, ja 10 prosentin vuotuinen pääomitettu korko kyseiselle 12 euron päivittäiselle summalle 4. maaliskuuta seuraavasta 361. päivästä aina siihen saakka, kunnes sanottu 18 euron päivittäinen summa on maksettu kantajalle

Euroopan komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle 25 euroa päivässä jokaisesta lisäpäivästä, joka kuuluu ennen kuin komissio on ryhtynyt toimenpiteisiin 9.6.2010 päivätyn tuomion täytäntöönpanemiseksi, 4. maaliskuuta 2011 seuraavasta 361. päivästä alkaen, ja kyseinen summa on maksettava kantajalle jaksoittain aina jokaisen 360 päivän jakson päätteeksi 4. maaliskuuta 2011 seuraavasta 361. päivästä alkaen

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________