Language of document :

Beroep ingesteld op 13 juli 2011 - ZZ / Europese Commissie

(Zaak F-67/11)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van het verzoek van de verzoekende partij betreffende de uitvoering door de verwerende partij van het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 9 juni 2010 in zaak F-56/09 en vergoeding van de schade die de verzoekende partij stelt te hebben geleden

Conclusies van de verzoekende partij

het besluit tot afwijzing van het verzoek van 28 februari 2011 nietig verklaren;

voor zover nodig, de nota van 24 juni 2011 nietig verklaren;

vaststellen dat de Europese Commissie onrechtmatig heeft gehandeld door geen maatregelen te treffen ter uitvoering van punt 2 van het dictum van het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie van 9 juni 2010 in zaak F-56/09, waarbij met name wordt verwezen naar de vernietiging van de in dat punt van het dictum genoemde foto's en naar de mededeling aan verzoeker van informatie over die vernietiging;

de Europese Commissie veroordelen tot betaling aan verzoeker van het bedrag van 2 831 EUR ter vergoeding van de schade die hij tot en met de dag van vandaag heeft geleden door het ontbreken van maatregelen ter uitvoering van het arrest van 9 juni 2010, vermeerderd met een jaarlijkse rente van 10 % over dat bedrag en met jaarlijkse kapitalisatie, vanaf morgen en tot en met de dag waarop het bedrag van 2 831 EUR aan verzoeker zal zijn betaald;

de Europese Commissie veroordelen tot betaling aan verzoeker van het bedrag van 12 EUR per dag voor elke extra dag dat zij geen maatregelen ter uitvoering van het arrest van 9 juni 2010 treft, vanaf morgen en tot en met de 180e dag na 4 maart 2011, vermeerderd met een jaarlijkse rente van 10 % over dat bedrag van 12 EUR per dag en met jaarlijkse kapitalisatie, vanaf de 181e dag na 4 maart 2011 en tot en met de dag waarop het bedrag van 12 EUR per dag aan verzoeker zal zijn betaald;

de Europese Commissie veroordelen tot betaling aan verzoeker van het bedrag van 15 EUR per dag voor elke extra dag dat zij geen maatregelen ter uitvoering van het arrest van 9 juni 2010 treft, vanaf de 181e dag na 4 maart 2011 en tot en met de 270e dag na 4 maart 2011, vermeerderd met een jaarlijkse rente van 10 % over dat bedrag van 15 EUR per dag en met jaarlijkse kapitalisatie, vanaf de 271e dag na 4 maart 2011 en tot en met de dag waarop het bedrag van 15 EUR per dag aan verzoeker zal zijn betaald;

de Europese Commissie veroordelen tot betaling aan verzoeker van het bedrag van 18 EUR per dag voor elke extra dag dat zij geen maatregelen ter uitvoering van het arrest van 9 juni 2010 treft, vanaf de 271e dag en tot en met de 360e dag na 4 maart 2011, vermeerderd met een jaarlijkse rente van 10 % over dat bedrag van 18 EUR per dag en met jaarlijkse kapitalisatie, vanaf de 361e dag na 4 maart 2011 en tot en met de dag waarop het bedrag van 18 EUR per dag aan verzoeker zal zijn betaald;

de Europese Commissie veroordelen tot betaling aan verzoeker van het bedrag van 25 EUR per dag voor elke extra dag dat zij geen maatregelen ter uitvoering van het arrest van 9 juni 2010 treft, vanaf de 361e dag na 4 maart 2011 en ad infinitum, welk bedrag verzoeker periodiek aan het einde van elke periode van 360 dagen en vanaf de 361e dag na 4 maart 2011 moet worden betaald;

de verwerende partij verwijzen in de kosten van de procedure.

____________