Language of document :

Tožba, vložena 13. julija 2011 - ZZ proti Evropski komisiji

(Zadeva F-67/11)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi predloga tožeče stranke za izvršitev sodbe Sodišča za uslužbence z dne 9. junija 2010, F-56/09, s strani tožene stranke in za povrnitev škode, ki naj bi jo utrpela tožeča stranka.

Predlogi tožeče stranke

Odločba o zavrnitvi predloga z dne 28. februarja 2011 naj se razglasi za nično;

dopis z dne 24. junija 2011 naj se razglasi za ničnega, quatenus opus est;

ugotovi naj se, da je Evropska komisija nezakonito opustila sprejetje ukrepov za izvršitev točke 2 izreka sodbe Sodišča za uslužbence Evropske unije z dne 9. junija 2010, F 56/09, zlasti glede uničenja fotografij, navedenih v tej točki izreka in glede sporočila tožeči stranki podatkov o uničenju;

Evropski komisiji naj se naloži, da tožeči stranki plača odškodnino v znesku 2831 EUR iz naslova povrnitve škode, ki ji je do sedaj nastala zaradi opustitve sprejetja vseh ukrepov za izvršitev sodbe z dne 9. junija 2010, ter zamudne obresti na ta znesek po 10 % letni obrestni meri in z letno kapitalizacijo od jutri do dneva plačila navedenega zneska 2831 EUR tožeči stranki;

Evropski komisiji naj se naloži, da tožeči stranki plača znesek 12 EUR na dan za vsak nadaljnji dan nesprejetja vseh ukrepov s strani Evropske komisije za izvršitev sodbe z dne 9. junija 2010 od jutri do 180. dne po 4. marcu 2010 ter zamudne obresti na navedeni znesek 12 EUR na dan po 10 % letni obrestni meri in z letno kapitalizacijo od 181. dneva po 4. marcu 2011 do dneva plačila navedenega zneska 12 EUR na dan tožeči stranki;

Evropski komisiji naj se naloži, da tožeči stranki plača znesek 15 EUR na dan za vsak nadaljnji dan nesprejetja vseh ukrepov s strani Evropske komisije za izvršitev sodbe z dne 9. junija 2010 od 181. dneva po 4. marcu 2010 in do 270. dneva po 14. marcu 2011 ter zamudne obresti na navedeni znesek 15 EUR na dan po 10 % letni obrestni meri in z letno kapitalizacijo od 271. dneva po 4. marcu 2011 do dneva plačila navedenega zneska 15 EUR na dan tožeči stranki;

Evropski komisiji naj se naloži, da tožeči stranki plača znesek 18 EUR na dan za vsak nadaljnji dan nesprejetja vseh ukrepov s strani Evropske komisije za izvršitev sodbe z dne 9. junija 2010 od 271. do 360. dneva po 4. marcu 2011 in zamudne obresti na navedeni znesek 18 EUR na dan po 10 % letni obrestni meri in z letno kapitalizacijo od 361. dneva po 4. marcu 2011 do dneva plačila navedenega zneska 18 EUR na dan tožeči stranki;

Evropski komisiji naj se naloži, da tožeči stranki plača znesek 25 EUR na dan za vsak nadaljnji dan nesprejetja vseh ukrepov s strani Evropske komisije za izvršitev sodbe z dne 9. junija 2010 od 360. dneva po 4. marcu 2011 ad infinitum, ki ga mora tožeči stranki redno izplačevati ob koncu vsakega obdobja 360. dni po izteku 361. dneva po 4. marcu 2011;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________