Language of document :

1. augustil 2011 esitatud hagi - ZZ versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi F-76/11)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: avvocato R. Guarino)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega lükati tagasi hageja taotlus kodumaalt lahkumise toetuse saamiseks.

Hageja nõuded

tühistada 29. aprilli 2011. aasta otsus;

sellest tulenevalt tunnistada hageja õigust ametnike personalieeskirjade VII lisa artiklis 4 ette nähtud kodumaalt lahkumise toetusele;

kohustada kostjat seda toetust maksma arvestusega alates 16. augustist 2010, mil hageja teenistusse astus, koos igakuise tasandusintressiga kuni toetuse tegeliku tasumiseni;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________