Language of document :

Kanne 1.8.2011 - ZZ v. Euroopan komissio

(Asia F-76/11)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: avvocato R. Guarino)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajan vaatimus saada ulkomaankorvausta.

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että virkamiestuomioistuin

kumoaa 29.4.2011 tehdyn päätöksen

toteaa tämän johdosta kantajan oikeuden henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 4 artiklassa tarkoitettuun ulkomaankorvaukseen

velvoittaa vastaajan suorittamaan kyseistä korvausta 16.8.2010 alkaen, eli siitä alkaen, kun kantaja tuli vastaajan palvelukseen, kultakin maksukuukaudelta kertyvine korkoineen

velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________