Language of document :

Tožba, vložena 1. avgusta 2011 - ZZ proti Evropski komisiji

(Zadeva F-76/11)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: R. Guarino, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi zahtevka tožeče stranke za pridobitev izselitvenega dodatka.

Predlogi tožeče stranke

Odločba z dne 29. aprila 2011 naj se razglasi za nično;

zato naj se ugotovi pravica tožeče stranke do izselitvenega dodatka, določenega v Prilogi VII, člen 4, h Kadrovskim predpisom;

toženi stranki naj se naloži plačilo navedenega dodatka od 16. avgusta 2010, ko je tožeča stranka začela delati, in kompenzacijskih obresti na vsako mesečno plačo do dejanskega plačila;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________