Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Düsseldorf (Deutschland) den 20. juli 2011 - Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG mod Kreis Düren

(Sag C-386/11)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Dienstleistungen GmbH & Co KG

Sagsøgt: Kreis Düren, vertreten durch den Landrat

Andre procesdeltagere: Stadt Düren

Præjudicielt spørgsmål

Omfatter begrebet "offentlige kontrakter" i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter 1 også en kontrakt mellem to lokale administrative myndigheder, hvorved den ene overdrager den anden en begrænset kompetence mod omkostningsgodtgørelse, særligt når den overdragne kompetence ikke vedrører udøvelse af offentlig myndighed som sådan, men kun hertil knyttede biopgaver?

____________

1 - EUT L 134, s. 114.