Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksamaa) 20. juulil 2011 - Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG versus Kreis Düren

(kohtuasi C-386/11)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgericht Düsseldorf

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG

Vastustaja: Kreis Düren

Teised menetlusosalised: Stadt Düren

Eelotsuse küsimus

Kas "riigihankelepingu" all Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta1 artikli 1 lõike 2 punkti a tähenduses tuleb mõista ka kahe kohaliku omavalitsuse vahelist lepingut, millega üks annab teisele tasu eest üle kitsalt piiritletud pädevuse, eelkõige siis, kui üleantav ülesanne ei puuduta avaliku võimu teostamist kui sellist, vaid ainult täiendavaid toiminguid?

____________

1 - ELT L 134, lk 114; ELT eriväljaanne 06/07, lk 132.