Language of document :

Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2011. július 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG kontra Kreis Düren, képviseli: a Landrat

(C-386/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Felperes: Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG

Alperes: Kreis Düren, képviseli: a Landrat

Másik fél az eljárásban : Stadt Düren, képviseli: a polgármester

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Azt a két területi vagy települési önkormányzat között létrejött szerződést is az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 1. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében vett "közbeszerzési szerződésnek" kell-e tekinteni, amelynek révén az egyik önkormányzat a másikra a költségek megfizetése ellenében szigorúan korlátozott hatáskört ruház át, különösen akkor, ha az átruházott feladat nem magát a közhatalmi tevékenységet, hanem csupán a járulékos feladatokat érinti?

____________

1 - HL L 134., 114. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 7. kötet, 132. o.