Language of document :

2011 m. liepos 20 d. Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG prieš Kreis Dürent

(Byla C-386/11)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG

Atsakovė: Kreis Düren

Byloje dalyvaujantis asmuo: Stadt Düren

Prejudicinis klausimas

Ar "viešoji sutartis" pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo1 OL L 134, p. 114; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 132 1 straipsnio 2 dalies a punktą turi būti suprantama ir kaip dviejų vietos valdžios institucijų sutartis, kuria viena jų perkelia kitai griežtai apibrėžtą kompetenciją už išlaidų atlyginimą, ypač tuomet, kai perduotos funkcijos susijusios ne su suverenia veikla, bet tik su pagalbiniais darbais?

____________

1 - OL L 134, p. 114; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 132.