Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland) op 20 juli 2011 - Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG / Kreis Düren

(Zaak C-386/11)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Oberlandesgericht Düsseldorf

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG

Verwerende partij: Kreis Düren

Gedwongen tussenkomende partij: Stadt Düren

Prejudiciële vraag

Moet onder "overheidsopdracht" in de zin van artikel 1, lid 2, sub a, van richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten1, ook een overeenkomst tussen twee lokale overheden worden verstaan waarin de ene aan de andere een beperkte bevoegdheid overdraagt tegen vergoeding van de kosten, in het bijzonder wanneer de overgedragen taak geen staatsactiviteiten op zich, maar hulpactiviteiten zijn?

____________

1 - PB L 134, blz. 114.