Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) la 20 iulie 2011 - Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG/Kreis Düren

(Cauza C-386/11)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberlandesgericht Düsseldorf

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG

Pârât: Kreis Düren

Altă parte în proces: Stadt Düren

Întrebarea preliminară

Prin "contract de achiziţii publice" în sensul articolului 1 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii1 se înţelege şi un contact între două entităţi administrativ-teritoriale prin care una îi transferă celeilalte contra cost o competenţă strict limitată, în special atunci când sarcina transferată nu priveşte activităţi specifice autorităţii publice ca atare, ci numai activităţi auxiliare?

____________

1 - JO L 134, p. 114, Ediţie specială 06/vol. 8, p. 116.