Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemčija) 20. julija 2011 - Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG proti Kreis Düren, ki ga zastopa Landrat

(Zadeva C-386/11)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberlandesgericht Düsseldorf

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG

Tožena stranka: Kreis Düren, ki ga zastopa Landrat

Druga stranka v postopku: Stadt Düren, ki ga zastopa župan

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali se za "javno naročilo" v smislu člena 1(2)(a) Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev1 šteje tudi pogodba med dvema lokalnima oblastema, s katero ena proti povračilu stroškov prenese na drugo ozko omejeno pristojnost, zlasti če se prenesena naloga ne nanaša na izvajanje suverene oblasti kot take, temveč samo na pomožne posle?

____________

1 - UL L 134, str. 114.