Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 27. září 2011 - Dittert v. Komise

(Věc F-82/07)1

"Veřejná služba - Úředníci - Povýšení - Povyšovací řízení za rok 2006 - Nová struktura služebních postupů - Prodloužení služebního postupu zavedením nových platových tříd, které neodpovídají platovým třídám ve starém služebním řádu - Použití článku 45 služebního řádu, přílohy XIII služebního řádu, jakož i obecných prováděcích ustanovení platných od roku 2005 - Zásada rovného zacházení - Retroaktivní účinek rozhodnutí o povýšení vydaných před 1. květnem 2004 - Přechodná opatření - Žaloba, u níž existují zjevné důvody pro odmítnutí nebo zamítnutí"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Daniel Dittert (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: B. Cortese a C. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: G. Berscheid a K. Herrmann, zmocněnci)

Vedlejší účastnice řízení podporující žalovanou: Rada Evropské unie (zástupci: původně zastoupená M. Arpio Santacruzem a I. Šulcem, poté M. Bauerem, J. Monteirem a K. Zieleśkiewiczem, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2007 o povýšení žalobce do platové třídy AD9, a nikoli do platové třídy AD10.

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá.

Daniel Dittert a Evropská komise ponesou vlastní náklady řízení.

Rada Evropské unie, vedlejší účastnice řízení, ponese vlastní nálady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 235, 6. 10. 2007, s. 32.