Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék első tanácsának 2011. szeptember 27-i végzése - Dittert kontra Bizottság

(F-82/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Előléptetés - 2006. évi előléptetési időszak - Új előmeneteli rendszer - Az előmenetel meghosszabbítása olyan új besorolási fokozatok bevezetése útján, amelyeknek a régi személyzeti szabályzatban nincs megfelelője - A személyzeti szabályzat 45. cikkének, a személyzeti szabályzat XIII. mellékletének, valamint a 2005-től alkalmazandó általános végrehajtási feltételek alkalmazása - Az egyenlő bánásmód elve - Az előléptetési határozatoknak a 2004. május 1-je előtti időpontra visszaható hatálya - Átmeneti intézkedések - Nyilvánvalóan elutasítandónak tűnő keresetet)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Daniel Dittert (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: B. Cortese és C. Cortese ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: G. Berscheid és K. Herrmann meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviseli kezdetben: M. Arpio Santacruz és I. Šulce, később: M. Bauer, J. Monteiro és K. Zieleśkiewicz meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesnek az AD 9 és nem az AD 10 besorolási fokozatba való előléptetéséről szóló, 2007. április 23-i bizottsági határozat megsemmisítése.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

D. Dittert és az Európai Bizottság maguk viselik saját költségeiket.

Az Európai Unió Tanácsa beavatkozóként maga viseli a saját költségeit.

____________

1 - HL C 235., 2007.10.6., 32. o.