Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 27. septembra 2011 - Dittert proti Komisiji

(Zadeva F-82/07)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Napredovanje- Napredovalno obdobje 2006 - Nova karierna struktura - Podaljšanje kariere z uvedbo novih nazivov, ki nimajo ustreznic v starih Kadrovskih predpisih - Uporaba člena 45 Kadrovskih predpisov, Priloge XIII h Kadrovskim predpisom in Splošnih izvedbenih določb, ki se uporabljajo od leta 2005 - Načelo enakega obravnavanja - Retroaktivni učinek odločb o napredovanju z datumom pred 1. majem 2004 - Prehodni ukrepi - Tožba, ki jo je očitno treba zavrniti)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Daniel Dittert (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnika: B. Cortese in C. Cortese, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: G. Berscheid in K. Herrmann, zastopnika)

Intervenient v podporo tožene stranke: Svet Evropske unije (zastopniki: sprva M. Arpio Santacruz in I. Šulce, nato M. Bauer, J. Monteiro in K. Zieleśkiewicz, zastopniki)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 23. aprila 2007 o napredovanju tožeče stranke v naziv AD 9, in ne v naziv AD 10.

Izrek

1.    Tožba se zavrne.

2.    D. Dittert in Evropska komisija nosita vsak svoje stroške.

3.    Svet Evropske Unije, intervenient v podporo toženi stranki, nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 235, 6.10.2007, str. 32.