Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 27 september 2011 - Dittert mot kommissionen

(Mål F-82/07)1

(Offentlig tjänst - Tjänstemän - Befordran - Befordringsförfarandet 2006 - Det nya befordringssystemet - Förlängning av karriären genom införande av nya grader som inte har sin motsvarighet i de gamla tjänsteföreskrifterna - Tillämpning av artikel 45 och bilaga XIII i tjänsteföreskrifter samt de allmänna bestämmelser som är tillämpliga från och med år 2005 - Legalitetsprincipen - Retroaktiv verkan av befordringsbeslut från tiden före den 1 maj 2004 - Övergångsbestämmelser - Uppenbart att talan ska ogillas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Daniel Dittert (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna B. Cortese och C. Cortese)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Berscheid och K. Herrmann)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska unionens råd (ombud: inledningsvis M. Arpio Santacruz och I. Šulce, därefter M. Bauer, J. Monteiro och K. Zieleśkiewicz)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 23 april 2007 att befordra sökanden till lönegrad AD9, och inte till lönegrad AD 10.

Avgörande

Talan ogillas.

Daniel Dittert och Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.

Europeiska unionens råd ska i egenskap av intervenerande part bära sina rättegångskostnaderna..

____________

1 - EUT C 235, 6.10.2007, s. 32.