Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 20.9.2011 - Van Soest v. komissio

(asia F-117/10)1

(Henkilöstö - Palvelukseen ottaminen - Kilpailu - Osallistumisedellytykset - Vaadittu tutkintotodistus - Pääsyn korkea-asteen koulutukseen antavan toisen asteen koulutuksen päättötodistuksen käsite - Valintalautakunnan päätökset - Nimittävän viranomaisen harjoittaman valvonnan luonne)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Barry Van Soest (Etterbeek, Belgia) (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus komission sen päätöksen kumoamisesta, jolla kilpailussa hyväksytyn ja varallaololuetteloon merkityn kantajan palvelukseenottomenettely päätettiin sillä perusteella, ettei hänellä ollut toisen asteen tutkintoa, joka antaisi oikeuden korkea-asteen opintoihin.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Euroopan komissio vastaa omista ja Barry Van Soestin oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 30, 29.1.2011, s. 66.