Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 20. septembra spriedums - Van Soest/Komisija

(lieta F-117/10) 1

Civildienests - Pieņemšana darbā - Konkurss - Pielaišanas nosacījumi - Pieprasītais diploms - Tāda diploma jēdziens, ar kuru apliecina vidusskolas izglītības līmeni un kas nodrošina pēcvidusskolas izglītības iespēju - Atlases komisijas lēmumi - Iecēlējinstitūcijas veiktās kontroles raksturs

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Barry Van Soest (Etterbeek, Beļģija) (pārstāvis - S. Pappas, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Curall un B. Eggers)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru ir izbeigta prasītāja, kurš ir konkursa veiksmīgais kandidāts un iekļauts rezerves sarakstā, darbā pieņemšanas procedūra, pamatojoties uz to, ka tas nav ieguvis vidējās izglītības diplomu, kas nodrošina pēcvidusskolas izglītības iespēju

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Eiropas Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina B. Van Soest tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 30, 29.01.11, 66. lpp.