Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 20 septembrie 2011 - Van Soest/Comisia

(Cauza F-117/10)1

(Funcție publică - Recrutare - Concurs - Condiţii de admitere - Diplomă necesară - Noțiunea de diplomă care atestă încheierea unui nivel de învățământ secundar și care permite accesul la învățământul superior - Decizii ale juriului de concurs - Natura controlului exercitat de Autoritatea împuternicită să facă numiri)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Barry Van Soest (Etterbeek, Belgia) (reprezentant: S. Pappas, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și B. Eggers, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Comisiei prin care s-a încetat procedura de recrutare a reclamantului, candidat care a reușit la concurs şi a fost inclus pe lista de rezervă, ca urmare a faptului că nu deţinea o diplomă de învăţământ secundar care permite accesul la studii superioare

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Obligă Comisia Europeană la plata propriilor cheltuieli de judecată și a celor efectuate de domnul Van Soest.

____________

1 - JO C 30, 29.1.2011, p. 66.