Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 20. septembra 2011 - Van Soest/Komisia

(vec F-117/10)1

(Verejná služba - Prijímanie do zamestnania - Výberové konanie - Podmienky pripustenia - Vyžadovaný diplom - Pojem diplom o ukončení stredoškolského vzdelania umožňujúci prístup k vysokoškolskému vzdelaniu - Rozhodnutia prijaté výberovou komisiou výberového konania - Povaha kontroly vykonávanej menovacím orgánom)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Barry Van Soest (Etterbeek, Belgicko) (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým bolo ukončené prijímanie žalobcu do zamestnania, ktorý bol úspešným uchádzačom výberového konania a bol zapísaný do zoznamu úspešných uchádzačov, z dôvodu, že nemá stredoškolský diplom, ktorý by mu umožňoval prístup k vysokoškolskému vzdelaniu

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania, ako aj trovy konania, ktoré vznikli B. Van Soestovi.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 30, 29.1.2011, s. 66.