Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 20 september 2011 - Van Soest mot kommissionen

(Mål F-117/10)(1)

(Personalmål - Rekrytering - Uttagningsprov - Behörighetskrav - Erforderligt examensbevis - Begreppet examensbevis från gymnasieutbildning som ger behörighet till eftergymnasial utbildning - Beslut av uttagningskommittén - Arten av tillsättningsmyndighetens kontroll)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Barry Van Soest (Etterbeek, Belgien) (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och B. Eggers)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avsluta rekryteringsförfarandet avseende sökanden, som erhållit godkänt resultat på ett uttagningsprov och är uppförd på en reservlista, med motiveringen att denne inte innehar något examensbevis från en gymnasieutbildning som ger behörighet till eftergymnasial utbildning.

Domslut

Talan ogillas.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Barry Van Soests rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 30, s. 66, 29.01.11.