Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 17. augustā - ZZ u.c./Parlaments

(lieta F-82/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: ZZ un citi (pārstāvis - M. A. Lucas, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atzīt, ka Eiropas Parlamenta personāla komitejas vēlēšanas un Eiropas Parlamenta atturēšanās no darbībām, kas būtu vērstas pret dažādām nelikumībām, kas ietekmē vēlēšanu procesu, ir prettiesiskas

Prasītāju prasījumi:

atzīt, ka Eiropas Parlamenta personāla komitejas vēlēšanas, kas notika no 2010. gada 27. oktobra līdz 24. novembrim, ir prettiesiskas;

atzīt, ka Eiropas Parlamenta atturēšanās no darbībām, kas būtu vērstas pret dažādām nelikumībām, kas ietekmē vēlēšanu procesu, ir prettiesiska;

atcelt Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra 2011. gada 20. maija lēmumu, kas pieņemts klusējot un ar kuru ir noraidīta prasītāju 2011. gada 20. janvāra sūdzība, kurā lūgts anulēt personāla komitejas vēlēšanu rezultātus, kas paziņoti 2010. gada 19. novembrī, kā arī rezultātus, kas publicēti 2010. gada 23. un 24. novembrī un 10. decembrī, un organizēt jaunas vēlēšanas vai vismaz otru vēlēšanu kārtu;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________