Language of document :

Tožba, vložena 17. avgusta 2011 - ZZ in drugi proti Parlamentu

(Zadeva F-82/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: ZZ in drugi (zastopnik: M.-A. Lucas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Predlog za ugotovitev nezakonitosti volitev odbora uslužbencev Parlamenta in opustitve ukrepanja Evropskega parlamenta proti različnim nezakonitostim, ki so vplivale na volilni postopek.

Predlogi tožečih strank

ugotovitev nezakonitosti volitev odbora uslužbencev Evropskega Parlamenta, ki so potekale od 27. oktobra do 24. novembra 2010;

ugotovitev nezakonitosti opustitve ukrepanja Evropskega parlamenta proti različnim nepravilnostim, ki so vplivale na volilni postopek;

razglasitev ničnosti implicitne odločbe Generalnega sekretarja Parlamenta z dne 20. maja 2011 o zavrnitvi pritožbe tožečih strank z dne 20. januarja 2011 za razglasitev ničnosti volilnih izidov odbora uslužbencev, razglašenih 19. novembra 2010, in izidov, objavljenih 23. in 24. novembra ter 10. decembra 2010, in za pripravo novih volitev ali vsaj drugega kroga glasovanja;

naložitev stroškov Parlamentu.

____________