Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 27. září 2011 - Brown a Volpato v. Komise

(Věc F-75/07)1

"Veřejná služba - Úředníci - Povýšení - Povyšovací řízení za rok 2006 - Nová struktura služebního postupu - Prodloužení služebního postupu zavedením nových platových tříd, které nemají ve starém služebním řádu ekvivalent - Použití článku 45 služebního řádu, přílohy XIII služebního řádu a OPU použitelných od roku 2005 - Zásada rovného zacházení - Zpětný účinek rozhodnutí o povýšení k datu předcházejícímu dni 1. května 2004 - Přechodná opatření - Zjevné důvody pro odmítnutí nebo zamítnutí návrhu"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Colin Brown (Brusel, Belgie) a Alberto Volpato (Moskva, Rusko) (zástupci: B. Cortese a C. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a G. Berscheid, zmocněnci)

Vedlejší účastník podporující žalovanou: Rada Evropské unie (zástupci: původně zastoupená M. Arpio Santacruz a I. Šulce poté M. Bauer, J. Monteiro a K. Zieleśkiewicz, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise zveřejněného v Informations administratives (Administrativních informacích) č. 55-2006 ze dne 17. listopadu 2006 v rozsahu, ve kterém stanoví povýšení žalobců za hodnotící období 2006 do platové třídy A*9, a nikoliv do platové třídy A*10.

Výrok usnesení

Žaloba se částečně zamítá a částečně odmítá.

Colin Brown, Alberto Volpato i Evropská komise ponesou každý své vlastní náklady řízení.

Rada Evropské unie, vedlejší účastnice řízení, ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 235, 6.10.2007, s. 30.