Language of document :

2011 m. rugsėjo 27 d. Tarnautojų teismo pirmosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Brown ir Volpato prieš Komisiją

(Byla F-75/07 R)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Pareigų paaukštinimas - 2006 m. pareigų paaukštinimo procedūra - Naujoji karjeros sistema - Karjeros prailginimas įvedus naujus lygius, kurie neturi atitikmens pagal ankstesnius Pareigūnų nuostatus - Pareigūnų nuostatų 45 straipsnio, šių nuostatų XIII priedo bei nuo 2005 m. taikomų bendrųjų įgyvendinimo nuostatų taikymas - Vienodo požiūrio principas - Paaukštinimo sprendimų galiojimas 2004 m. gegužės 1 d. atgaline data - Pereinamojo laikotarpio priemonės - Akivaizdžiai atmestinas ieškinys)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Colin Brown (Briuselis, Belgija) ir Alberto Volpato (Maskva, Rusija), atstovaujami advokatų B. Cortese ir C. Cortese

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir G. Berscheid

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama iš pradžių M. Arpio Santacruz ir I. Šulce, vėliau M. Bauer, J. Monteiro ir K. Zieleśkiewicz

Dalykas

Europos Bendrijų Komisijos sprendimo, paskelbto 2006 m. lapkričio 17 d. Informaciniame pranešime Nr. 55-2006, kuriame ieškovai pagal 2006 m. paaukštinimo procedūrą priskiriami A*9 lygiui, o ne A*10 lygiui, panaikinimas.

Rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

C. Brown, A. Volpato ir Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Europos Sąjungos Taryba, į bylą įstojusi šalis, padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 235, 2007 10 6, p. 30