Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 27. septembra rīkojums - Brown un Volpato/Komisija

(lieta F-75/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - 2006. gada paaugstināšana amatā - Jaunā karjeras struktūra - Karjeras paplašināšana, ieviešot jaunas pakāpes, kurām agrākajos Civildienesta noteikumos nav ekvivalentu - Civildienesta noteikumu 45. panta, to XIII pielikuma, kā arī no 2005. gada piemērojamo VĪN piemērošana - Vienlīdzīgas attieksmes princips - Pirms 2004. gada 1. maija pieņemtu lēmumu par paaugstināšanu amatā atpakaļejošs spēks - Pārejas pasākumi - Acīmredzami noraidāma prasība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Colin Brown (Brisele, Beļģija) un Alberto Volpato (Maskava, Krievija) (pārstāvji - B. Cortese un C. Cortese, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un G. Berscheid)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - sākotnēji M. Arpio Santacruz un I. Šulce, pēc tam M. Bauer, J. Monteiro un K. Zieleśkiewicz)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu, kas publicēts 2006. gada 17. novembra Administratīvajā paziņojumā Nr. 55-2006, ciktāl tajā ir paredzēts 2006. gada paaugstināšanā amatā prasītājus paaugstināt A*9, nevis A*10 pakāpē

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Brown un Volpato, kā arī Eiropas Komisija sedz savus attiecīgos tiesāšanās izdevumus paši;

Eiropas Savienības Padome, kas iestājusies lietā, sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1 - OV C 235, 06.10.2007, 30. lpp.