Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 27 septembrie 2011 - Brown și Volpato/Comisia

(Cauza F-75/07)1

(Funcție publică - Funcționari - Promovare - Exercițiul de promovare 2006 - Noua structură a carierelor - Prelungire a carierei prin introducerea de noi grade care nu au echivalent în vechiul statut - Aplicarea articolului 45 din statut, a anexei XIII la statut, precum și a DGA aplicabile începând din 2005 - Principiul egalității de tratament - Efect retroactiv al deciziilor de promovare de la o dată anterioară datei de 1 mai 2004 - Măsuri tranzitorii - Acțiune vădit nefondată sau vădit inadmisibilă)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Colin Brown (Bruxelles, Belgia) și Alberto Volpato (Moscova, Rusia) (reprezentanți: B. Cortese și C. Cortese, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și G. Berscheid, agenți)

Intervenient în susținerea pârâtei: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: inițial M. Arpio Santacruz și I. Šulce, ulterior M. Bauer, J. Monteiro și K. Zieleśkiewicz, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei Comisiei publicate în Informaţii administrative (Informations administratives) nr. 55 2006 din 17 noiembrie 2006 întrucât i-a promovat pe reclamanţi la gradul A*9, și nu la gradul A*10, în cadrul exerciţiului de promovare 2006

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Domnii Brown și Volpato și Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată.

Consiliul Uniunii Europene, intervenient, suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 235, 6.10.2007, p. 30.