Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 27. septembra 2011 - Brown in Volpato proti Komisiji

(Zadeva F-75/07)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Napredovanje - Napredovalno obdobje 2006 - Nova karierna struktura - Podaljšanje kariere z uvedbo novih nazivov, ki nimajo ustreznikov v prejšnjih Kadrovskih predpisih - Uporaba člena 45 Kadrovskih predpisov, Priloge XIII h Kadrovskim predpisom in SDI, ki veljajo od leta 2005 - Načelo enakega obravnavanja - Retroaktivni učinek odločb o napredovanju na čas pred 1. majem 2004 - Prehodni ukrepi - Tožba, ki jo je očitno treba zavrniti)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Colin Brown (Bruselj, Belgija) in Alberto Volpato (Moskva, Rusija) (zastopnika: B. Cortese in C. Cortese, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in G. Berscheid, zastopnika)

Intervenient v podporo tožene stranke: Svet Evropske unije (zastopniki: sprva M. Arpio Santacruz in I. Šulce, nato M. Bauer, J. Monteiro in K. Zieleśkiewicz, zastopniki)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, objavljene v Upravnih informacijah št. 55 2006 z dne 17. novembra 2006, v delu, v katerem določa napredovanje tožečih strank v okviru napredovalnega obdobja 2006 v naziv A*9 in ne v naziv A*10.

Izrek

1.    Tožba se zavrne.

2.    C. Brown, A. Volpato in Evropska Komisija nosijo vsak svoje stroške.

3.    Svet Evropske unije, intervenient, nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 235, 6.10.2007, str. 30.