Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 27 september 2011 - Brown och Volpato mot kommissionen

(Mål F-75/07)1

(Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Befordringsförfarandet 2006 - Ny karriärstruktur - Förlängning av karriären genom att nya lönegrader som inte hade någon motsvarighet i de gamla tjänsteföreskrifterna införs - Tillämpning av artikel 45 i tjänsteföreskrifterna, bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna samt de allmänna genomförandebestämmelser som är tillämpliga från år 2005 - Likabehandlingsprincipen - Retroaktiv verkan före den 1 maj 2004 av beslut om befordran - Övergångsbestämmelser - Uppenbart att talan ska ogillas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Colin Brown (Bryssel, Belgien) och Alberto Volpato (Moskva, Ryssland) (ombud: advokaterna B. Cortese och C. Cortese)

Svarande: kommissionen (ombud: J. Currall och G. Berscheid)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska unionens råd (ombud: inledningsvis M. Arpio Santacruz och I. Šulce, därefter M. Bauer, J. Monteiro och K. Zieleśkiewicz)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut som offentliggjorts i Administrativa meddelanden nr 55 2006 av den 17 november 2006 i den del det föreskrivs att sökandena befordras till lönegrad A*9 och inte till lönegrad A*10 under befordringsförfarandet 2006.

Avgörande

Talan ogillas.

Colin Brown och Alberto Volpato samt Europeiska kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader.

Europeiska unionens råd, som har intervenerat i målet, ska bära sina egna rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 235, s. 30, 6.10.2007.