Language of document :

Žaloba podaná dne 1. srpna 2011 - ZZ v. Rada

(Věc F-77/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, které bylo přijato v rámci plnění povinností vyplývajících z rozsudku F-53/08 a kterým byla zamítnuta kandidatura žalobce na povýšení do platové třídy AST 7 za povyšovací rok 2007, jakož i návrh na náhradu škody, která žalobci údajně vznikla.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí generálního ředitele GŘ A pro personál a administrativu Rady Evropské unie ze dne 1. října 2010, které bylo přijato v rámci plnění povinností vyplývajících z rozsudku ze dne 5. května 2010 ve věci F-53/08 a kterým byla zamítnuta kandidatura žalobce na povýšení do platové třídy AST 7 za povyšovací rok 2007;

uložit Radě, aby žalobci nahradila vzniklou majetkovou i nemajetkovou újmu;

uložit Radě náhradu škody a zaplacení úroků z prodlení a kompenzačních úroků ve výši 6,75 % za vzniklou majetkovou i nemajetkovou újmu;

uložit Radě náhradu nákladů řízení.

____________