Language of document :

1. augustil 2011 esitatud hagi - ZZ versus nõukogu

(kohtuasi F-77/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat M. Velardo)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada kohtuotsuse F-53/08 täitmiseks võetud otsus jätta hageja 2007. aasta edutamise raames palgaastmele AST 7 edutamata ning hagejale väidetavalt tekitatud kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

Tühistada Euroopa Liidu Nõukogu personali ja halduse peadirektoraadi peadirektori 1. oktoobri 2010. aasta otsus, mis võeti 5. mai 2010. aasta otsuse kohtuasjas F-53/08 täitmiseks ja millega jäeti hageja 2007. aasta edutamise raames palgaastmele AST 7 edutamata;

mõista nõukogult hageja kasuks välja hüvitis tekitatud mittevaralise ja varalise kahju eest;

mõista nõukogult välja viivitusintress ja tasandusintress määraga 6,75% tekitatud mittevaralise ja varalise kahju eest;

mõista kohtukulud välja nõukogult.

____________