Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 1. augustā - ZZ/Padome

(lieta F-77/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis - M. Velardo, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, kurš pieņemts, izpildot spriedumu lietā F-53/08, un ar kuru noraidīta prasītāja kandidatūra paaugstināšanai amatā AST 7 pakāpē 2007. gada paaugstināšanas amatā ietvaros, kā arī prasība atlīdzināt zaudējumus, kurus, kā tiek apgalvots, ir cietis prasītājs

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Savienības Padomes Personāla un administrācijas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora 2010. gada 1. oktobra lēmumu, kurš pieņemts, izpildot 2010. gada 5. maija spriedumu lietā F-53/08, un ar kuru noraidīta prasītāja kandidatūra paaugstināšanai amatā AST 7 pakāpē 2007. gada paaugstināšanas amatā ietvaros;

piespriest Padomei atlīdzināt prasītājam nodarīto morālo kaitējumu un materiālos zaudējumus;

piespriest Padomei atlīdzināt zaudējumus un nokavējuma un kompensācijas procentus ar likmi 6,75 % par nodarīto morālo kaitējumu un materiālajiem zaudējumiem;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________