Language of document :

Beroep ingesteld op 1 augustus 2011 - ZZ / Raad

(Zaak F-77/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: M. Velardo, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het ter uitvoering van arrest F-53/08 vastgestelde besluit tot afwijzing van verzoekers sollicitatie naar bevordering tot de rang AST 7 in het kader van de bevorderingsronde 2007 alsmede verzoek om vergoeding van de schade die verzoeker zou hebben geleden

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de directeur-generaal van het DGA Personeelszaken en Administratie van de Raad van de Europese Unie van 1 oktober 2010, vastgesteld ter uitvoering van het arrest van 5 mei 2010 in zaak F-53/08 en tot afwijzing van verzoekers sollicitatie naar de rang AST 7 in het kader van de bevorderingsronde 2007;

veroordeling van de Raad tot vergoeding van verzoekers materiële en immateriële schade;

veroordeling van de Raad tot betaling van 6,75 % vertragingsrente over de geleden materiële en immateriële schade;

verwijzing van de Raad in de kosten.

____________