Language of document :

Acțiune introdusă la 1 august 2011 - ZZ/Consiliul

(Cauza F-77/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: M. Velardo, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei adoptate în executarea Hotărârii în cauza F-53/08, prin care se respinge candidatura reclamantului pentru promovarea la gradul AST 7 în cadrul exercițiului de promovare 2007, precum și o cerere de reparare a prejudiciului pe care reclamantul pretinde că l-a suferit

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 1 octombrie 2010 a directorului general al DGA Personal și Administrație a Consiliului Uniunii Europene, adoptată în executarea Hotărârii din 5 mai 2010 în cauza F-53/08, prin care se respinge candidatura reclamantului pentru promovarea la gradul AST 7 în cadrul exercițiului de promovare 2007;

obligarea Consiliului la despăgubirea reclamantului pentru prejudiciul moral și material suferit;

obligarea Consiliului la plata de daune interese de întârziere și compensatorii de 6,75 % pentru prejudiciul moral și material suferit;

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________