Language of document :

Žaloba podaná dne 29. srpna 2011 - ZZ v. Komise

(Věc F-85/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise nepovýšit žalobkyni do platové třídy AST 5 od 1. března 2009 v povyšovacím řízení 2009

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Komise nepovýšit žalobkyni do platové třídy AST 5 od 1. března 2009 v povyšovacím řízení 2009;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________