Language of document :

Sag anlagt den 29. august 2011 - ZZ mod Kommissionen

(Sag F-85/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AST 5 med virkning fra den 1. marts 2009 i forfremmelsesåret 2009.

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AST 5 med virkning fra den 1. marts 2009 i forfremmelsesåret 2009 annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________