Language of document :

Žaloba podaná dne 8. srpna 2011 - ZZ v. EASA

(Věc F-81/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: B.-H. Vincent, advokát)

Žalovaná: Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí znovu dosadit žalobce na nemanažerskou pozici v zájmu služby v důsledku nepříznivého posudku a návrh na zaplacení žalobci částky z titulu údajně vzniklé škody.

Návrhové žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí výkonného ředitele ze dne 17. prosince 2010 týkající se znovudosazení žalobce na "nemanažerskou pozici v zájmu služby" v důsledku nepříznivého posudku jeho manažerských schopností;

uložit EASA povinnost zaplatit žalobci částku stanovenou ex aequo et bono na 350 000 eur z titulu náhrady jeho morální a profesní újmy, navýšenou o zákonné úroky z prodlení od data splatnosti uvedené částky;

uložit EASA náhradu nákladů řízení.

____________