Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 28. září 2011 - M v. Evropská agentura pro léčiva (EMA)

(Věc F-6/11)1

"Veřejná služba - Žaloba na náhradu škody - Zjevně nepřípustná žaloba"

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: M (Broxbourne, Spojené království) (zástupci: C. Thomann, barrister a I. Khawaja, solicitor)

Žalovaná: Evropská agentura pro léčiva (zástupci: V. Salvatore a N. Rampal Olmedo, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba na náhradu škody, kterou údajně utrpěl žalobce v souvislosti s nehodou na pracovišti a která byla výsledkem porušení povinností Evropské agentury pro léčiva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kterými je agentura vázána na základě evropských a britských právních předpisů

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

M ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 148, 5.6.2010, s. 37.