Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 28.9.2011 - M v. EMA

(Asia F-6/11)1

(Henkilöstö - Vahingonkorvauskanne - Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: M (Broxbourne, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: barrister C. Thomann ja solicitor I. Khawaja)

Vastaaja: Euroopan lääkevirasto (asiamiehet: V. Salvatore ja N. Rampal Olmedo)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan korvattavaksi vahinko, joka kantajalle on aiheutunut työpaikalla tapahtuneesta työtapaturmasta, joka hänen mukaansa oli seurausta siitä, ettei lääkevirasto ollut noudattanut sillä unionin ja Ison Britannian oikeudessa asetettuja velvollisuuksia työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi työssä.

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

M vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 148, 5.6.2010, s. 37.