Language of document :

2011 m. rugsėjo 28 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) nutartis byloje M prieš EMA

(Byla F-6/11)1

(Viešoji tarnyba - Ieškinys dėl žalos atlyginimo - Akivaizdžiai nepriimtinas ieškinys)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: M (Broksbernas, Jungtinė Karalystė), atstovaujamas baristerio C. Thomann ir solisitoriaus I. Khawaja

Atsakovė: Europos vaistų agentūra, atstovaujama V. Salvatore ir N. Rampal Olmedo

Dalykas

Ieškinys dėl žalos atlyginimo, kuriuo siekiama, kad būtų atlyginta ieškovo tariamai patirta žala dėl nelaimingo atsitikimo darbo vietoje, kuris įvyko dėl to, jog Agentūra pažeidė savo pareigas darbuotojų saugumo ir sveikatos darbe apsaugos srityje pagal Europos ir Jungtinės Karalystės teisės aktus.

Rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną.

M padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 148, 2010 6 5, p. 37.