Language of document :

Civildienesta tiesas pirmās palātas priekšsēdētāja 2011. gada 28. septembra rīkojums - M/EMA

(lieta F-6/11) 1

Civildienests - Prasība par zaudējumu atlīdzību - Acīmredzami nepieņemama prasība

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: M (Broxbourne, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji - C. Thomann, barrister, un I. Khawaja, solicitor)

Atbildētāja: Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (pārstāvji - V. Salvatore un N. Rampal Olmedo)

Priekšmets

Prasība atlīdzināt zaudējumus, kas vērsta uz to, lai prasītājam tiktu atlīdzināts kaitējums, kas radies saistībā ar negadījumu darbā, kurš radās tādēļ, ka Aģentūra netika saistībā ar darbinieku drošību un veselības aizsardzību darba vietā izpildījusi savus pienākumus, kuri izriet no Eiropas Savienības un Lielbritānijas tiesību aktiem

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

M atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 148, 05.06.2010., 37. lpp.