Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 28 september 2011 - M mot EMA

(Mål F-6/11)1

(Personalmål - Skadeståndstalan - Uppenbart att talan inte kan tas upp till sakprövning)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: M (Broxbourne, Förenade kungariket) (ombud: C. Thomann, barrister och I. Khawaja, solicitor)

Svarande: Europeiska läkemedelsmyndigheten (ombud: V. Salvatore och N. Rampal Olmedo)

Saken

Skadeståndstalan genom vilken sökanden yrkar ersättning för den skada som han ska ha lidit till följd av en olycka på arbetsplatsen som orsakats genom att myndigheten åsidosatt sina skyldigheter i fråga om det skydd för säkerhet och hälsa i arbetet som de anställda har enligt europeiska och brittiska bestämmelser.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

M ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

____________

1 - - EUT C 148, 5.6.2010, s. 37.